Phụ kiện khác

Phụ kiện khác

Đơn giản, sang trọng, linh hoạt lắp đặt và thay thế.

Xem chi tiết

Vòng treo khăn PK610

150.000đ 

Xem chi tiết

Giá để giấy vệ sinh PK610

240.000đ 

Xem chi tiết

Giá để xà phòng PK610

195.000đ 

Xem chi tiết

Giá để ly PK610

255.000đ 

Xem chi tiết

Giá kính PK610

285.000đ 

Xem chi tiết

Giá vắt khăn đôi PK610

246.000đ 

Xem chi tiết

Móc treo khăn PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615) 

Xem chi tiết

Giá vắt khăn đôi PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615) 

Xem chi tiết

Giá để xà phòng PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615) 

Xem chi tiết

Giá kính PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615) 

Xem chi tiết

Giá để giấy vệ sinh PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615) 

Xem chi tiết

Giá để ly PK615

975.000đ (Bộ 6 món phụ kiện PK615)